Exteriérové aplikácie

Exteriérové aplikácie od jednoduchých informačných tabúľ až po výklady obchodov, 3D písmo a logotypy...

Interiérové aplikácie

Pre našich klientov zabezpečujeme interiérové aplikácie od dočasných prezentácií na výstavách a inýc...

Logotypy a grafika

Pre našich klientov pripravíme niekoľko návrhov firemnej alebo marketingovej značky - logotypu a fin...

Výlepy na automobily

Pre vaše automobily pripravíme originálne grafické návrhy od decentnej informácie o názve spoločnost...

Tlačoviny

Etikety, vizitky a iné tlačoviny Spracujeme a vytlačíme pre vás tlačové materiály ako sú vizitky, č...

  • Exteriérové aplikácie

  • Interiérové aplikácie

  • Logotypy a grafika

  • Výlepy na automobily

  • Tlačoviny

Ponuka služieb Reklamné predmety

Pre našich klientov pripravíme niekoľko návrhov firemnej alebo marketingovej značky - logotypu a finálny návrh upravíme do konečnej podoby na univerzálne použitie pre vizitky, internet, tlačoviny, sieťotlač, billboardy... Naše návrhy rešpektujú moderné trendy a sú vždy symbiózou medzi požiadavkou zákazníka, cieleným pôsobením na klienta a našimi dlhoročnými skúsenosťami.

Reštaurácia Hora Koala Prešov s.r.o.
windoors
Šariš park

Ďalšie referencie si môžete pozrieť v prezentácii tu...